Palvelupaketit

Korjaamon kausihuoltopaketti
Korjaamon kausihuoltopaketti

Korjaamon kausihuoltopaketilla varmistetaan, että kaikki toimii niinkuin pitää, ehkäistään vaurioita ja varmistetaan huoleton arki seuraavaan huoltoon asti!

 • Tarkastellaan ajankäyttöä eri toiminnoissa, tunnistetaan pullonkaulat ja tehostetaan niitä.

 • Lasketaan korjaamon tunnuslukuja, kuten tehokkuutta ja analysoidaan tuloksia.

 • Tehostetaan prosesseja ja niiden ymmärrystä.

 • Tehdään lisämyyntiä tukevia toimenpiteitä.


Tapaamisen kesto 4h, minkä aikana käsitellään korjaamontoiminnan päivittäisasioita ja kehitetään niitä. Paketti sopii mm. uusille yrittäjille, työnjohtajille, sekä korjaamoille, joiden päivittäistoimintoja halutaan hioa ja lisätä kannattavuutta.

Korjaamon virityspaketti
Korjaamon virityspaketti

Korjaamon virityspaketti on tarkoitettu korjaamoille, jotka haluavat parantaa taloudellisuutta ja lisätä tehoja entisestään!

 • Tehdään markkinoinnista suunnitelmallisempaa ja tuottavampaa.

 • Parannetaan tehokkuutta tutkimalla prosesseja ja hiomalla toimintatapoja.

 • Kehitetään yhdessä uusia palvelumalleja ja konsepteja.

 • Tehostetaan myyntiä ja etsitään oikeat työkalut lisämyynnin tekemiseen. 

Neljän tunnin tapaamisen aikana aikana keskitytään vahvistamaan vahvuuksia, mutta myös löytämään keinoja, joiden avulla liikevaihtoa ja kannattavuutta lisätään entisestään. Sopii korjaamoyrittäjille ja työnjohdolle, jotka tiedostavat että toiminta voisi olla vieläkin kannattavampaa, mutta aloittaminen tuntuu haastavalta tai kaivataan ulkopuolisen neuvoja.

Korjaamon moottoriremontti
Korjaamon moottoriremontti

Korjaamon moottoriremontissa keskitytään paikantamaan vika ja korjaamaan se!

 • Syvennytään liiketoiminnan isoimpiin kompastuskiviin tai toiminnan pullonkauloihin.

 • Selvitetään syyt haasteiden taustalla.

 • Luodaan suunnitelma toiminnan tehostamiseksi.

 • Varmistetaan, että suunniteltu toimintatapamuutos on helposti sisäistettävissä ja käyttöönotettavissa.

Sopii korjaamoille, joilla on tiedossa suurin kannattavuuden tai liikevaihdon kasvattamisen hidaste. Neljä tuntia kestävän tapaamisen aikana selvitetään juurisyyt haasteelle ja luodaan toimintatavat tulevaisuutta varten, jotka mahdollistaa kannattavamman liiketoiminnan jatkossa.