Koulutuksemme räätälöidään täysin tarpeidenne mukaan.

 

 

 Mitkä ovat aihealueita, joita haluatte kehittää yrityksessänne?

Esittelemme tässä erilaisia koulutusteemoja, kertoaksemme millaisten asioiden äärellä erikoisosaamisemme on. Neljän tunnin koulutuksen aikana ehditään käsitellä aiheesta riippuen kahta tai kolmea osa-aluetta syvällisemmin. Koulutuksen sisältö räätälöidään täysin tarpeitanne vastaavaksi ja näiden teemojen esittelyn on tarkoitus herätellä teitä pohtimaan mahdollisia kehityskohteita.


Liiketoiminnan kannattavuus ja budjetointi.

 
Valitettavan usein törmäämme tilanteeseen, jossa myyntikatteen väärin laskemisen vuoksi korjaamotoiminnasta on tullut kannattamatonta. Vaikka yrittäjä itse osaisikin tämän, ei pidä olettaa, että kaikki työntekijät hallitsisivat sen. Koulutuksessamme käydään läpi katteen laskemisen lisäksi katteen asettaminen. Millaista katetasoa korjaamotyön ja varaosien hinnoittelusta kannattaisi tavoitella, jotta toiminta olisi sekä yritykselle kannattavaa, että asiakasystävällistä.

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä budjetointi jää usein muun kiireen keskellä tekemättä. Huolellinen budjetointi kuitenkin auttaa hahmottamaan korjaamon kulurakennetta, pitämään talouden hallinnassa ja saavuttamaan asetetut taloustavoitteet. Sen lisäksi budjetointi auttaa luomaan yritykselle taloudellista varmuutta, välttämään riskialttiita hankintoja ja karsimaan ylimääräisiä kuluja. Koulutuksessamme syvennytään budjetoinnin tärkeyteen, sen tekemiseen ja esitellään tarvittaessa budjetoinnin eri apuvälineitä. 

 

  Liikeidean tarkastelu.

Oletko yrittäjänä pysähtynyt pohtimaan, mikä oikeastaan on yrityksesi olemassaolon syy? Millä erotut kilpailijoista, tai miksi asiakkaan kannattaisi valita juuri teidän yrityksenne monien vaihtoehtojen sijaan? Liikeidean läpikäynti auttaa selkeyttämään yritysimagoa, tavoittelemaan oikeanlaista asiakasryhmää ja asettamaan konkreettisia tavoitteita tulevaisuuteen. Autamme kirkastamaan visiota ja löytämään juuri teidän vahvuuksianne, joilla menestytte markkinan kovassa kilpailussa. Autamme määrittämään yrityksellenne sopivat arvot ja löytämään yrityksellenne sopivan suunnan. 

Asiakkaan asiointikokemuksen parantaminen.

 
Välillä on hyvä pysähtyä tarkastelemaan, miltä yritys näyttää ulkopuolisen silmin ja miten asiakkaat kokevat juuri teidän yrityksenne. Asiakkaan ostospolku autokorjaamoalalla koostuu useista eri vaiheista, kuten mm. tiedon etsimisestä, korjaamoiden vertailusta, yhteydenotosta ja asioinnista korjaamolla. Ostopolun vaiheiden läpikäyminen ja työstäminen auttaa kasvattamaan uusien asiakkaiden määrää, sekä lisäämään niin uusien kuin vanhojenkin asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä. Asiakaskokemuksen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa, sillä tyytyväinen asiakas tuo säännöllistä tulovirtaa korjaamolle ja parhaimmillaan auttaa suosittelemaan palveluitanne muillekin.

Autamme tunnistamaan ostopolun eri vaiheet ja löytämään näistä tärkeitä kehityskohteita. Käymme läpi ostoprosessin eri vaiheet aina yrityksen tietojen löytymisestä asiakkaan sitouttamiseen saakka. Kouluttajamme pystyy tarkastelemaan yritystoimintaanne asiakkaan näkökulmasta ulkopuolisen silmin, mikä auttaa huomaamaan seikkoja, jotka ovat voineet jäädä huomioimatta matkan varrella. Kehityskohteiden tunnistamisen jälkeen teemme konkreettisen suunnitelman, miten asiointikokemusta voisi parantaa entisestään.
   

 

 

 


Joustava, muokattava ja markkinoiden ainoa koulutus, jossa ei ole minimiosallistujamäärää.

Teidän ei tarvitse lähettää henkilökuntaa moneksi päiväksi kalliiseen koulutukseen satojen kilometrien päähän. Toteutamme koulutukset omissa toimitiloissanne tai etänä, silloin kun teille parhaiten sopii. Toteutamme koulutuksia iltaisin, viikonloppuisin, ja ne sopivat hyvin myös tyhy-illan ohjelmanumeroksi. 


Työ kulissien takana.

Vastuun jakaminen ja yrittäjän arjen helpottaminen. Työvuorosuunnittelu, miten selvitä kiireajoista ja miten voit antaa vastuuta muille ja mitä vaatii olla varteenotettava korjaamo. Mitä yrityksen kehittäminen vaatii arjen keskellä. 

Korjaamon prosessit.

Korjaamon tehokkuus, arki ja sujuvuus, työn vastaanotto

Kokemuksemme mukaan useissa korjaamoissa tehdään paljon ylimääräistä työtä, mikä syö yritystoiminnan kannattavuutta. Koulutuksemme aikana käymme läpi olemassa olevia prosessejanne ja selvitämme, miten toimintaa voidaan tehostaa. Korjaamoprosesseja tehostamalla on mahdollista lisätä laskutettavan korjaamotuntien määrää, vähentää ylimääräistä työtä ja lisätä tuottavuutta. Syynä prosessien toimimattomuuteen on usein se, että toimintaa on ajauduttu kiireen keskellä tekemään samalla tavalla kuin aina ennenkin. Prosessien läpikäynti ja ulkopuolisen kouluttajan tuoma näkemys auttaa yrittäjää ja työnjohtoa huomaamaan kehityskohteet. Mahdollistamme mahdollisimman hyvin varautumisen ennakoimalla korjaamotoiminnan sesonkeja ja helpottaaksemme huoltojen sujuvuutta. 

Varaston hoito.

Onko varastonne arvo helposti selvitettävissä? Onko huoltohallin perukoilla osia, joiden ostohinnoista ei ole tietoakaan? Huomataanko asiakastyön aloittamisen jälkeen, että huoltoon tai korjaukseen liittyviä osia puuttuu?

Koulutuksen aikana voidaan käydä läpi varaosien käsittelyä ja varastonhoitoa tarpeidenne mukaan. Tarvittaessa voimme esitellä korjaamoalalle sopivia CRM-järjestelmiä, joiden avulla korjaamotyötä voidaan tehostaa merkittävästi.

Varaosatoimittajilla on erilaiset toimintatavat ja niiden vertailu voi tuoda merkittäviä säästöjä.  

Lisämyyntimahdollisuudet.

 
Onko yrityksenne tulovirta epätasaista, jääkö lisämyyntiä tekemättä tai sakkaako asentajien ja työnjohdon välinen kommunikointi? Hyvin usein helppoa lisämyyntiä jää tekemättä siksi, että asentaja ei tavoita työnjohtoa, työaikaa ei käytetä tehokkaasti tai jokin muu prosessin osa kaipaa hiomista. Tässä koulutuksenosassa käydään läpi korjaamoprosesseja ja niiden tehostamista. Lähdemme tämänhetkisten prosessien toimivuuden läpikäymisellä, tunnistetaan kehityskohteet ja tehdään realistisia muutoksia toimintatapoihin. Prosesseja tehostamalla saadaan jokaisesta asiakkaasta mahdollisimman pitkä jatkumo ja tulovirta.

Korjaamoalan tulevaisuus.

Oletteko pohtineet, missä yrityksenne on viiden – tai kymmenen vuoden kuluttua? Autoala sähköistyy ja kehittyy monilta osin. Mikä on erikoisosaamisalanne, pärjääkö sillä tulevaisuudessa, tai onko teillä resursseja kehittyä ja kouluttautua alan muutosten mukana? Tässä koulutuksen osassa käymme läpi autoalan tulevaisuutta, sekä yrityksenne tulevaisuudennäkymiä ja muutosvalmiutta. Tutkimme koulutus vaihtoehtoja juuri teidän tarpeisiinne ja katsomme läpi vaadittavat järjestelmät sekä työkalut. 

Markkinointi.


Markkinointi on oleellinen osa asiakaspolkua ja asiakaskokemusta. Tässä koulutuksen osassa pureudutaan markkinointiin, markkinointikanavien valintaan, sekä markkinointiviestintään korjaamoalalla. Jokaisen yrityksen markkinointitarpeet ovat erilaiset, joten koulutuksemme sisältö räätälöidään tarpeitanne vastaavaksi.

Löytyvätkö yrityksenne ajantasaiset tiedot vaivattomasti sieltä, mistä potentiaaliset asiakkaanne niitä etsivät? Saako yrityksestänne ammattimaisen kuvan tai erottuuko yrityksenne edukseen, kun sitä vertaillaan kilpailijoihin. Löytyykö yrityksenne sosiaalisesta mediasta, tuotatteko sinne säännöllisesti markkinointiviestintää, vai ovatko päivityksenne pääosin juhlapyhien toivotuksia?

Kerromme, miten yrityksenne näkyvyyttä voidaan parantaa, miten potentiaalisimmat asiakkaat tavoitetaan ja mitkä olisivat juuri teille sopivia ja kustannustehokkaita markkinointikeinoja. Tarpeen mukaan voimme auttaa tekemään sosiaalisen median markkinointisuunnitelmaa, tai antaa vinkkejä, millaista sisältöä autokorjaamoasiakkaat arvostavat. Lyhykäisyydessään kenelle,koska ja missä kannattaa markkinointia juuri sinun huoltokorjaamossasi hyödyntää. 

HINNASTO:

Koulutus  349€ + alv /hlö 

Lisäkerrat 289€ + alv /hlö 

Laskutus toteutuneen koulutuksen jälkeen.

Henkilökunnan koulutus on yritykselle 100% verovähennyskelpoinen.


Varaa tästä aika ilmaiseen kartoitukseen !